Forum | Vietnam Key FanClub

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập và lý do chúng tôi thu thập chúng.

Thông tin Vietnam Key FanClub thu thập

Vietnam Key FanClub (từ đây gọi là “Chúng tôi”) thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của Chúng tôi, và thu thập dữ liệu khi bạn tham gia diễn đàn bằng cách đọc, viết và đánh giá nội dung được chia sẻ ở đây.

Khi đăng ký trên trang web của Chúng tôi, có thể bạn sẽ được yêu cầu nhập tên và địa chỉ thư điện tử của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể chọn truy cập vào trang web của Chúng tôi mà không cần đăng ký. Địa chỉ thư điện tử của bạn sẽ được xác thực bằng một thư điện tử có chứa một liên kết duy nhất. Nếu liên kết đó được truy cập, Chúng tôi biết rằng bạn kiểm soát địa chỉ thư điện tử này.

Khi đăng ký và gửi bài đăng, Chúng tôi ghi lại địa chỉ IP mà bài đăng bắt nguồn từ đó. Chúng tôi cũng có thể giữ lại nhật ký máy chủ bao gồm địa chỉ IP của mọi yêu cầu đến máy chủ của Chúng tôi.

Lý do Chúng tôi thu thập dữ liệu

Bất kỳ thông tin nào Chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các phương thức sau:

  • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn — thông tin của bạn giúp Chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn.
  • Để cải thiện trang web của Chúng tôi — Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của mình dựa trên thông tin và phản hồi mà Chúng tôi nhận được từ bạn.
  • Để cải thiện dịch vụ khách truy cập — thông tin của bạn giúp Chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách truy cập và nhu cầu hỗ trợ của bạn.
  • Để gửi thư điện tử định kỳ — địa chỉ thư điện tử mà bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin, thông báo mà bạn yêu cầu thay đổi đối với các đề tài bài đăng hoặc để phản hồi lại tên người dùng của bạn, trả lời các câu hỏi và/hoặc các yêu cầu hoặc nghi vấn khác.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, gửi, hoặc truy cập thông tin cá nhân của mình.

Chính sách lưu giữ dữ liệu thu thập được

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để:

  • Giữ lại nhật ký máy chủ chứa địa chỉ IP của tất cả yêu cầu đến máy chủ này không quá 90 ngày.
  • Giữ lại các địa chỉ IP liên kết với người dùng đã đăng ký và bài viết của họ không quá 5 năm.

Cách Chúng tôi sử dụng cookie

Cookie là các tệp nhỏ được trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó gửi tới trình duyệt của bạn (nếu bạn cho phép). Những cookie này cho phép trang web nhận biết trình duyệt của bạn và, nếu bạn có tài khoản đã đăng ký, liên kết nó với tài khoản đã đăng ký của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu lại tùy chọn của bạn cho các lần truy cập trong tương lai, và tổng hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập và tương tác trên trang web để Chúng tôi có thể cung cấp những trải nghiệm trên trang web và công cụ tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhằm giúp Chúng tôi hiểu rõ khách truy cập trang web của Chúng tôi hơn. Những nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng thông tin thu thập được thay mặt cho Chúng tôi, ngoại trừ việc giúp Chúng tôi cải thiện trang web.

Chia sẻ thông tin cho các bên không liên quan

Chúng tôi không bán, trao đổi hay chuyển giao thông tin danh tính cá nhân của bạn cho các bên không liên quan. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ xây dựng trang web của Chúng tôi, hoặc phục vụ yêu cầu của khách truy cập như bạn, miễn là các bên đó đồng ý bảo mật thông tin này. Chúng tôi có thể công bố thông tin của bạn trong trường hợp được pháp luật yêu cầu, để thực thi chính sách của trang web, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản, sự an toàn của Chúng tôi hoặc của các bên khác. Tuy nhiên, thông tin khách truy cập không mang danh tính cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng cho các mục đích khác.

Liên kết với các bên thứ ba

Trong một vài trường hợp cực kỳ hãn hữu (như khi ngân sách điều hành trang web đã cạn kiệt), Chúng tôi có thể cho phép bên thứ ba quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web của Chúng tôi. Các bên thứ ba này có trang web và chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết này. Tuy nhiên, Chúng tôi luôn đề cao tính chân thực của trang web riêng của Chúng tôi, và luôn tiếp nhận ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này.

Tôn trọng Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng

Trang web, sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi đều hướng đến những người từ 18 tuổi trở lên. Như một phần của sự tôn trọng các điều khoản COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act, tạm dịch là Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng), vui lòng không sử dụng trang web này nếu bạn dưới 18 tuổi và đang sinh sống tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ thuộc Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, cho dù máy chủ của trang web này có thể không đặt tại Hoa Kỳ.

Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của Chúng tôi chứ không phải thông tin thu thập ngoại tuyến.

Các điều khoản và điều kiện

Vui lòng đọc về việc áp dụng, miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng trang web Chúng tôi tại Điều khoản Sử dụng.

Sự đồng ý của bạn

Với việc sử dụng trang web của Chúng tôi, bạn đã đồng ý với bản Chính sách bảo mật này.

Thay đổi Chính sách Bảo mật của Chúng tôi

Nếu có bất kì sự thay đổi nào trong Chính sách bảo mật của trang web, Chúng tôi sẽ công bố những thay đổi tại đây kèm một thông điệp nhấn mạnh về sự thay đổi, trừ phi đó là các thay đổi nhỏ, chẳng hạn như sửa lỗi ngữ pháp, thay đổi hành chính hoặc pháp lý hoặc sửa các tuyên bố không chính xác. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của Chúng tôi sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với Chúng tôi theo các phương thức đã cung cấp tại Liên hệ.

Tài liệu này phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế. Nó được cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.