Vietnam Key Fan Forum

Bạn đang nghe gì?


#221

#222

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F70011947


#223

[spoiler]


#224

[spoiler]


#225

#226

[spoiler]


#227

#228

…No comment
Rốt cuộc nó xài những phần mềm gì mà bá đạo quá vậy =w=’


#229

^
Program: Sony Vegas Pro 9.0


#230

@^: =w=’. Mình mò cũng chả biết làm =w=


#231

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F71110804

tập dùng SC:facepalm:


#232

One More Time, One More Chance cover by Shimatani Hitomi

[spoiler]
https://www.youtube.com/watch?v=01bjikwbqtE


#233

AMV ảo diệu :eek:

[spoiler]


#234

[spoiler]


#235

#236

[spoiler]


#237

Không phải ver hay nhất nhưng vẫn rất tuyệt


#238

[spoiler]
https://www.youtube.com/watch?v=hsGYxM1CIT0


#239

^
thích bài đầu tiên hơn, nghe suốt


#240