Vietnam Key Fan Forum

Bạn đang nghe gì?


#281

#282

[spoiler][szyoutube]
https://www.youtube.com/watch?v=1SQooWt-Au8


#283

[spoiler=Shichitenhakki Shijou Shugi]
https://www.youtube.com/watch?v=WXRM8n_rtOw


#284

#285

Nguyên cái Touhou House Set playlist của mình XD Sáng bật lên là nghe 1 mạch tới tối luôn :3


#286

^ 2 tên kia có cho clip vào tag spoiler không thì bảo :bomb:

[spoiler=Hesitation Snow]
https://www.youtube.com/watch?v=pnUcYrJotQk


#287

thread chìm quá :sad:


#288

#289

[spoiler=Last Fortune]
https://www.youtube.com/watch?v=VKguQA5iGnA


#290

[spoiler]


#291

[spoiler][szyoutube]
https://www.youtube.com/watch?v=r7B2t8zXDIE

[spoiler][szyoutube]


#292

#293

[spoiler]
https://www.youtube.com/watch?v=zgrVGA2Aszs


#294

[spoiler]


#295

#296

#297

[FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/LHcnyLGNVNSzdZJtLFJTDGLm&autostart=false[/FLASH]


#298

Ai tìm giúp mình bài trong này nhé:

[spoiler]


#299

Mấy bữa nay tự nhiên khoái nghe nhạc Guilty Crown :hoa:

[spoiler]


#300

2h45 6/3/2013