Vietnam Key Fan Forum

Bạn đang nghe gì?


#321

OP Black rock Shooter ^^


#322

#323

“Không” là quá khứ. "Một " là tương lai. Vậy thì đâu là hiện tại?


#324

Muốn có bản dịch Little Buster PE :thatvong:


#325

Sao toàn taiwan vào cmt :eek:


#326

#327

Phải là nhạc Anime với Manga mới được hả các bạn? .


#328

bạn nghe gì thấy hay thì cho lên đây, trừ nhạc bựa :yaoming:


#329

trừ K-pop ra là được


#330

giờ mới biết manga cũng có nhạc facepalm


#331

[szyoutube]


[/szyoutube]
Đoạn lên cao hay quá lun ^^ :kotomi01:


#332

:quanchan:


#333

[spoiler=Good-Bye Crisis]
https://www.youtube.com/watch?v=TtKje4QJGCw


#334

https://www.youtube.com/watch?v=6un5ym6wbII

[/spoiler][spoiler=I believe ~Umi no Soko Kara~ - KOKIA]

https://www.youtube.com/watch?v=G5KvKJJk_j8


#335

có ai xem cái Gen’ei Taiyou không nhỉ o_O


#336

#337

mới đọc xong Manga , đoạn cuối lại buồn mới ghê chớ :v


#338

#339

[spoiler][szyoutube]


#340

CLANNAD - Memory of a Distant Journey