Bạn thích nhất route nào trong CLANNAD

archive

#41

:nagisa03:


#42

Common route (¬、¬)


#43

Chắc là route Kyou dù chưa chơi xong AS, có lẽ do có vài đoạn mà anime ko có, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn


#44

đọc đc có nhiêu đó thì thì thích là đúng rồi:yaoming: