Forum | Vietnam Key FanClub

Clannad Full Voice (English) [MF]

http://public.blu.livefilestore.com/y1pdMLUJUt_Y1SMyt1TMLKgkAj0q5o1v5DnFfaSSaUbgf17Hzu-jZ3YltO49c8AVSAaSVNarQlwfGJkctSxkvmiEA/clannad_main.jpg?psid=1

Clannad - The lesson of life : where you learn about the true of happiness (Family)

Link MF:
http://www.mediafire.com/folder/z093ch931t409/CLANNAD_FV_E
Dùng HJSplit nối file

Link Torrent:
http://fuwanovel.org/novels/clannad
Sau khi kéo về thì down tiếp phần vá lỗi bên dưới và giải nén trong thư mục.

Note: Download về, giải nén và bắt đầu cuộc hành trình của bạn :drink:
Walkthrough có trong file download :drink:
Đã add Recovery Record nên nếu có lỗi thì sửa là được :drink:

P/S: Nếu có phát sinh lỗi gì đó ( không phải do quên chưa locate Jap ) thì down về giải nén cái này trong thư mục:
http://www.mediafire.com/?4d6f7w1uo484eb5

arigatou :thoimien:

Bạn giúp mình đi, mình giải nén ko đc , giải nén cứ bị lỗi , thử bản đầu tiên thì giải nén xong nó xuất hiện 2 lỗi :

  • C:\Users\benny\Downloads\rebuilt.CLANNAD.rar.001: Checksum error in CLANNAD\BGM\BGM18A.nwa. The file is corrupt
  • C:\Users\benny\Download\rebuit.CLANNAD.rar.001: Unexpected end of achive
    Mong bạn giúp mình nhak

down lại từ link khác đi, do bạn xui rồi

cậu qua đây xem lỗi nha http://vnkeyfanclub.com/forum/threads/hoi-dap-loi-cai-game.180/page-34#post-17464

sắp có patch rồi, chờ công bố :quanchan:

gnhe đồn là giàng sinh năm nay đấy

Hóng patch của nhóm :yay:

đợi patch việt lâu lắm gòi :3

Các cậu chịu khó, 24/12 này không chừng sẽ có

đừng delay đến 01/04 là được :yaoming:

Chúc mừng cậu là delay qua tới tháng 2 rùi

Tương tự như đã hỏi bên Rewrite, bản Eng có sẵn giờ chạy patch Việt thôi là ok à?

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.