Vietnam Key Fan Forum

[Dự án] Infogrphic


#1

Dự là sẽ làm 1 cái giống như hình trên về Key.
Ngay từ tên đã hiểu nó chỉ cung cấp info.
Và nó sẽ làm đẹp hơn cái post đầu.
Mình đang tính làm chủ đề đầu tiên là về Lịch sử các tác phẩm của Key.
Đang cần 1 cái sườn, mong mọi người góp ý.


#2

Cụ thể đi :drink:


#3

Để mai viết cụ thể hơn :v
Thành 1 series luôn :v


#4

tư liệu thì đã có bản draft của tên Min rồi


#5

Cần cả số liệu nữa à 0.0


#6

Hiện đang cùng con thongass làm cái này :drink:


#7

cho hỏi, xong chưa thế?
cho hỏi, tới đâu rồi?


#8

xong rồi


#9

thấy mom gì đâu :v