Forum | Vietnam Key FanClub

[Dự án] Infogrphic

Dự là sẽ làm 1 cái giống như hình trên về Key.
Ngay từ tên đã hiểu nó chỉ cung cấp info.
Và nó sẽ làm đẹp hơn cái post đầu.
Mình đang tính làm chủ đề đầu tiên là về Lịch sử các tác phẩm của Key.
Đang cần 1 cái sườn, mong mọi người góp ý.

Cụ thể đi :drink:

Để mai viết cụ thể hơn :v
Thành 1 series luôn :v

tư liệu thì đã có bản draft của tên Min rồi

Cần cả số liệu nữa à 0.0

Hiện đang cùng con thongass làm cái này :drink:

cho hỏi, xong chưa thế?
cho hỏi, tới đâu rồi?

xong rồi

thấy mom gì đâu :v

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.