Điều gì khiến bạn đến với KEY?

archive

#121

lúc đầu xem anime Kanon, cảm động quá lên google search thì biết của Key từ đó mình đã đến với Key :smiley:


#122

Lại 1 mạng hiếm hoi đến với Key nhờ Kanon…


#123

dến với Key trong lúc save cache cho 4rum:-"


#124

Đơn giản là mấy bộ Anime khiến mình khóc đều có chữ Key/Visual Art