[Discussion] Thảo luận chung, giải đáp mọi thắc mắc về Visual Art's/Key


#861

Clannad man có liên hệ về việc chuẩn bị triển khai dự án làm phim tài liệu về việc đi tìm những địa điểm có thực được đưa vào các tác phẩm của Key (cái này chắc Min rõ nhất)
Anh ta muốn được FC mình ủng hộ, như thế nào thì để bàn bạc thêm với anh ta. 2-3 hôm nữa sẽ đăng dự án trên kickstarter
Mới chỉ dịch hộ Việt sub cho clip này

https://www.youtube.com/watch?v=ORV9adjCsVc


#862

cho tớ hỏi ngu cái, tầm ảnh hưởng của FC mình rộng tới bên ngoài luôn luôn ak, Clannad Man là người nước ngoài mà nhỉ


#863

không , cơ bản clannad man là người lead dự án Key 15th letter thì phải , anh ấy muốn kêu gọi sự hợp tác của Key fan toàn thế giới thôi


#864

FC Việt Nam thuộc loại lớn mạnh trên thế giới, vả lại các FC đều có liên lạc với nhau. Dự án của ổng lớn như thế 20.000 USD nên tất nhiên phải đi nhờ vả tất cả các FC hỗ trợ