Forum | Vietnam Key FanClub

Game mới ra mà có event hot quá trời ,thím nào tham gia luôn này !!!!

[COLOR="#0000FF"]Hôm nay đẹp trời bé dắt xế đi lượn vòng ,bắt gặp ngay cái game bóng đá này trên báo mạng

[COLOR="#800080"]Cơ mà nó còn có luôn event khủng nữa chứ 

[COLOR="#FF8C00"]Web đây các thím : Quậy tưng cùng siêu quậy
http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/02102013/185/1517623/xuc_ipad_dap_fixed_gear_ve_nha_cung_cuoc_thi_sieu_nhang_0.jpg

[COLOR="#FF8C00"]Thấy giải thưởng hấp dẫn quá trời :X
http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/02102013/185/1517623/xuc_ipad_dap_fixed_gear_ve_nha_cung_cuoc_thi_sieu_nhang_1.jpg
[COLOR="#EE82EE"]Nhìn giải yêu luôn ý nhỉ ,có thím nào ham mê vẽ vời không cho bé xin ít kinh nghiệm với :smiley:
Không tham gia thật là phí quá ,em xin gửi lại link web không các thím lại quên :stuck_out_tongue:
http://sq.go.vn/contest/[/url]

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.