Vietnam Key Fan Forum

Game mới ra mà có event hot quá trời ,thím nào tham gia luôn này !!!!


#1

[COLOR="#0000FF"]Hôm nay đẹp trời bé dắt xế đi lượn vòng ,bắt gặp ngay cái game bóng đá này trên báo mạng

[COLOR="#800080"]Cơ mà nó còn có luôn event khủng nữa chứ 

[COLOR="#FF8C00"]Web đây các thím : Quậy tưng cùng siêu quậy
http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/02102013/185/1517623/xuc_ipad_dap_fixed_gear_ve_nha_cung_cuoc_thi_sieu_nhang_0.jpg

[COLOR="#FF8C00"]Thấy giải thưởng hấp dẫn quá trời :X
http://farm10.gox.vn/tinmoi/store/images/thumb/02102013/185/1517623/xuc_ipad_dap_fixed_gear_ve_nha_cung_cuoc_thi_sieu_nhang_1.jpg
[COLOR="#EE82EE"]Nhìn giải yêu luôn ý nhỉ ,có thím nào ham mê vẽ vời không cho bé xin ít kinh nghiệm với :smiley:
Không tham gia thật là phí quá ,em xin gửi lại link web không các thím lại quên :stuck_out_tongue:
http://sq.go.vn/contest/[/url]