Vietnam Key Fan Forum

[Hướng Dẫn] Cài đặt và Giải quyết mọi lỗi lầm Little Busters!


#21

vc.May ong chi pót phan cai cho may win 7 chu co win xp que dau.


#22

o trang nao the
.neu ban ranh thi gui gium minh link down cai nhe


#23

http://fuwanovel.org/novels


#24

viết tiếng việt dùm damn it…


#25

XP thì cũng từa tựa như thế thôi mà, máy mình k có XP để test nên k viết


#26

Mấy bạn ơi, cho mình hỏi với. Little buté là gì vậy? Nó khác như thế nào so với các phiên bản trước. Thanks


#27

Lộn. Little buster!PE


#28

M$ sẽ dừng súp pọt cho XP từ 2014 nên để dễ thở cho vấn đề kỹ thuật chúng tôi quyết định ngưng súp pọt cho XP từ ngay lúc này. :h


#29

vãi , win8 hay 8.1 64 bit ko chạy đc LB PE nhá đã test


#30

Hiện tại có mỗi Ex chạy được trên 8 với 8.1 thì phải .


#31

yep có mỗi EX! còn các bản khác chưa thử , kudwafter thì không chạy đc crack :v


#32

Cái LB.iso ở đâu thế ? Cài rồi mà chẳng thấy? :oops:


#33

:v vãi bạn cài rồi thì file iso đâu ra nữa