Forum | Vietnam Key FanClub

[Infographic] Rewrite - Visual Novel

[center]http://puu.sh/3MeV1.jpg
Cuối cùng e ấy cũng về với chính đạo
Mọi người đọc vui nhé, :))

~Enjoy~[/center]

Cuối cùng là cái này rối mắt quá.
Còn cái nào khác không :v

Sai chính tả hơi nhiều :v
^Có rối đâu :v

Rối vãi ra luôn chứ lại :yaoming:

nhớ kotarou còn có năng lực summon nữa cơ mà ở terra ấy

năng lực summon thì ở các route Akane đã có rồi, và thật ra thì con người ai cũng có 1 trong 2 năng lực cả :yaoming:

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.