Forum | Vietnam Key FanClub

Key Times

Trước mắt, topic này dùng dẫn link các bài viết / tin tức về Key post ở homepage FC trong ngày ~
Không thảo luận trong này, khi một tin tức được viết, sẽ lập topic thảo luận trong các box tương ứng.

Đây cũng là tòa soạn, bạn nào đăng ký viết news hay cần tư liệu thì viết trong đây. Và trước mắt thì có một mình mình đảm nhận nên không hy vọng nhiều vào việc có người đăng ký viết / hỏi lắm.

Sẽ chỉnh sửa hoàn thiện sau…

1/11/2012

2/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121102

5/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121105

7/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121107

9/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121109

12/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121112

13/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121113

14/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121114

15/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121115

16/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121116

19/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121119

21/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121121

22/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121122

Từ bây giờ Key Times bổ sung hình ảnh nhé :slight_smile:

26/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121126

27/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121127

28/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121128

30/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121130

3/12/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121203

4/12/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121204

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.