Key Times

archive

#1

Trước mắt, topic này dùng dẫn link các bài viết / tin tức về Key post ở homepage FC trong ngày ~
Không thảo luận trong này, khi một tin tức được viết, sẽ lập topic thảo luận trong các box tương ứng.

Đây cũng là tòa soạn, bạn nào đăng ký viết news hay cần tư liệu thì viết trong đây. Và trước mắt thì có một mình mình đảm nhận nên không hy vọng nhiều vào việc có người đăng ký viết / hỏi lắm.

Sẽ chỉnh sửa hoàn thiện sau…


#2

1/11/2012


#3

2/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121102


#4

5/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121105


#5

7/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121107


#6

9/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121109


#7

12/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121112


#8

13/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121113


#9

14/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121114


#10

15/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121115


#11

16/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121116


#12

19/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121119


#13

21/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121121


#14

22/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121122

Từ bây giờ Key Times bổ sung hình ảnh nhé :slight_smile:


#15

26/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121126


#16

27/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121127


#17

28/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121128


#18

30/11/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121130


#19

3/12/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121203


#20

4/12/2012
http://d.hatena.ne.jp/vnkeyfanclub/20121204