Vietnam Key Fan Forum

Làm áo đồng phục Key FC đợt 1 tại Hà Nội


#181

Cổ áo làm thêm viền màu đen và tay làm thêm viền màu đỏ là đẹp rồi


#182

có ai biết thông tin liên lạc của bạn Kanade không?


#183

liên lạc với người âm có lẽ hơi khó :sob:


#184

nghe bảo đầu thai rồi


#185

bạn 0oKanadeo0 qua lấy áo đi nhé