Forum | Vietnam Key FanClub

Little_Busters

Cho mình hỏladọ này thấy các bạn trong forum nói nhiều về nó và có nhiều phiên bản như
Little Busters rồi Little Busters! Ecstasy rồiLittle Busters ~refain gì đó là sao vậy. hiện tại thì anime mới ra có phần một, đó là phần nào vậy.

Vào topic này có mà http://vnkeyfanclub.com/forum/threads/discussion-little-busters-little-busters-ecstasy-kud-wafter.588/

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.