Vietnam Key Fan Forum

Member Key thuộc TP. HCM muốn làm áo vào báo danh


#41

cho luôn số tài khoản đi, update mọi thông tin lên post 1
thông tin cá nhân nhét vào thẻ


#42

mình đặt 2 cái áo: 1 L và 1 XL nhé. mới gọi cho bạn dargonson trưa nay. mình sẽ chuyển tiền trước thứ 7 nhé :slight_smile:


#43

Cậu có thể đưa trực tiếp không vậy


#44

mai rảnh mình sẽ liên hệ vs thonglinh90 đưa tiền luôn :hi: