Vietnam Key Fan Forum

Natsu Matsuri Thread


#1

Như tít. Thích chém gì cứ chém tại đây. :robot:
Rock on ._____.


#2

Muốn chém tên Bonaquack
:tomoyo04:


#3

quack có đi ko


#4

bệnh rồi ko biết có đi được ko ==
từ hôm cắm đầu vào bv giờ cứ tái đi tái lại tụ cầu vàng hoài =
____=


#5

Mai ta đi tới chiều này, có chú nào muốn tụ tập không :quanchan:


#6

Làm sao để biết mặt nhau được nhỉ?:hoi:


#7

viết chữ lên mặt


#8

Đoán đại đi :yaoming:


#9

Tớ đi (makeup)


#10

ok see you