Forum | Vietnam Key FanClub

Planetarian ~ちいさなほしのゆめ~ (Tiếng Việt) [MF]

[’]http://www.mediafire.com/?5l4luosffiicp]('http://www.mediafire.com/?5l4luosffiicp[/HIDE)

Đã set Recovery 10%

[CENTER]Down về và giải nén, chỉ cần click vào file setup là xong…
Chú ý: Click chuột phải ~> Chọn Font setup ~> Chọn font Midishero ~> OK

Font Midishero (nếu trong máy không có sẵn): MF
[/CENTER]

Mirror by Jung Long

Mirror: [FONT=Georgia]http://www.mediafire.com/?sa8u98s2z47a6[/FONT]

Font: [FONT=Georgia]http://www.mediafire.com/?y9x408uphwwvtxt[/FONT] (Ai thiếu hẵng down)

Mirror: http://www.mediafire.com/?sa8u98s2z47a6

Font: http://www.mediafire.com/?y9x408uphwwvtxt (Ai thiếu hẵng down)

Mirror :
http://www.mediafire.com/?49ip7ekz429wd1p
1 link 388MB

CHo mình xin link font với, link font die rùi :frowning:

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.