Vietnam Key Fan Forum

[Project] CLANNAD FullVoice

translation-factory

#41

Chắc hết tháng 3 quá


#42

dự án treo do nhà thầu hết vốn :hoho:


#43

tháng 3 âm :yaoming:


#44

tận tháng 3 âm lận sao vậy mà em cứ nghĩ là tháng 3 này là có rồi chứ.


#45

Chắc đùa thế chứ tg cũng đâu biết chắc đc, cứ đợi thôi


#46

1/Sếp luôn đúng
2/Nếu sếp sai, xem lại điều 1.

Đừng hối sếp min, sếp đã bảo Sẽ có là sẽ có. bảo tháng 3 có là tháng 3 có. Sếp bảo tháng mấy trong năm là tháng 3 thì tháng đó sẽ là tháng 3.
ĐỪng có hối


#47

Tháng 3 âm :slight_smile:


#48

Tháng 3 min lịch, đừng nhầm lẫn :kotomi06:


#49

Bạn Kotomi xoáy rất thâm :tomoya09:


#50

âm hay dương vậy :thatvong:


#51

Lịch của sếp Min, đừng hỏi


#52

vậy là cái lò ngâm chua của sếp Min vẫn hoạt đọng tốt nhỉ , sau này sẽ có them nguyên lieu mới là TA và RW để ngâm cho phê :yaoming:


#53

Min-lịch cơ à, cho hỏi dự là tháng mấy Ko-lịch thì xong Rewrite? :yaoming:


#54

Đừng hối sếp min, sếp đã bảo Sẽ có là sẽ có. bảo tháng 3 có là tháng 3 có. Sếp bảo tháng mấy trong năm là tháng 3 thì tháng đó sẽ là tháng 3.

Đá xoáy thâm đừng hỏi =))
Min vào đây đọc chắc khóc thét~


#55

Sếp bảo sao thì như vậy, chờ đợi là hạnh phúc, sếp còn làm sub cho LB nữa mà


#56

Min-lịch 1 tháng có 365 ngày nên mọi người đừng vội :fuko08:


#57

đó là do tuần này kĩ thuật nghỉ hết thôi chứ bt hắn làm QC thôi


#58

có khi RW ra trước :eesh:


#59

Ngày relate Clannad là một ngày X nào đó từ 0 đến dương vô cùng, ngày relate rewrite là một ngày X + Y với Y cũng từ 30 đến dương vô cùng. ĐỪng lo lắng.


#60

relate?