Vietnam Key Fan Forum

[Project] CLANNAD FullVoice

translation-factory

#101

lên anime hẳn nhiên phải cắt bớt. đâu thể bê xuyên xi toàn bộ lines trong VN vào anime được.
btw, tiến độ RW không phải nhanh hơn Clannad, mà đơn giản là chỉ không bị ngâm giấm + lực lượng trans đông thôi.


#102

Thế éo nào mà khi đọc cái Rewrite với cái clannad mình lại thấy cái Rewỉte ngắn hơn nhỉ?

Nhầm, dạo này coi nhiều bộ quá bấn loạn, coi xong mà chẳng biết là nhân vật nào ở trong anime nào nữa =))


#103

vì rewrite râu ria nhiều quá. với lại các route của rewrite khá là độc lập -> ko có event chung. thời lượng có thể ít hoặc bằng hoặc hơn nhưng script sẽ dôi ra.


#104

Rewrite tốn vô khối seen chém gió, chém bão, quest sờ vếu các kiểu :yaoming: nghe nói chỉ có tên Min và Oto đọc hết


#105

Đúng là mấy thánh mà, tớ thì ít khi nào mà đọc


#106

Quest sờ vếu sao tớ không nhớ có cái vụ này :yaoming:


#107

Oppai route chứ còn gì :facepalm:


#108

bá đạo hơn nữa cũng có


#109

Nhớ còn có cái quest định sờ vếu nhưng không thành nữa …


#110

nói như vậy là một REWrite này có cảnh nóng hã mấy cậu


#111

bộ nào chả có chắc sắp tới AB cũng có :yaoming: Planetarian là ko có thôi


#112

nóng chảy dãi luôn nhé

Kotarou:「Anyway, I wanted to report on my seed-planting progress.」
Kotori:「Okay, how many did you plant?」
I send Kotori the Mappie data showing where I planted seeds.
Kotori’s eyes turn to dots.
Kotori:「Fuoooooooo!」
Kotarou:「How do you like that!? I’ve conquered every cultivatable patch of soil in town!」
Kotori:「Such passion for such a pointless sidequest! Such wasted passion!」
Kotarou:「Please don’t say that. You asked me to do it.」
Kotori: 「This isn’t bad at all, Kotarou-kun. You did great.」
Kotarou:「Y-you sure…?」
Kotori: 「I’ll have to reward you somehow.」
Kotori:「I have a bag of candy on me right now! I’ll even throw in a shrimp cake!」
Kotarou:「Sorry old lady, but I’m not a little kid anymore…」
Kotarou:「It’ll take more than candy to satisfy me.」
Kotori:「I understand. I’ll release my darkest secrets.」
Kotori:「Take this!」
You obtained Info: “Special☆Bargain☆Infor☆mation”!
Kotarou:「…th-this is…」
Kotarou:「Sorry, could I take a minute to look at this?」
I look through her information.
Kotarou:「Kotori, this is a list of Jasco bargains.」
Kotarou:「This isn’t occult at all.」
Kotori:「Look at this. A halogen heater for, get this, only 390 yen! What could be more mysterious?」
Kotarou:「That’s way too low! This is supposed to say 3900, right?」
Kotarou:「Anyway, I’m gonna have to reject this.」
Kotori groans.
Kotori:「Then what do you want? It can be anything.」
Kotarou:「Well…」
Obviously I want something erotic.
But if I say that, her smile will enter an ice age.
I need to draw out the maximum amount of pleasure that Kotori’s morals will allow.
I have to create a win-win scenario here.
So I think hard, then tell her my decision.
Kotarou:「I want you to suck my finger.」 {fắc you!!!}
Kotori:「…」
Kotori’s smile enters an ice age.
Kotarou:「Just for one minute.」
Kotori:「…what are you hiding?」
Kotarou:「Haha! I planted all the seeds already, so there’s nothing left to hide!」
Kotarou:「Now do it!」
Kotori:「You’re gonna get saliva on your finger if I do that. It’s icky.」
Kotarou:「I can just wash it off.」
Kotarou:「And I’ll wash beforehand too, so it’s not filthy at all.」
Kotori’s face remains coated in suspicion.
Kotarou:「Basically it’s a pseudo-kiss. If I asked for a real one you wouldn’t want to, right?」
Kotarou:「But I want more than just a lame kiss on the cheek. So I proposed this as a halfway point.」
Kotori:「S-something’s not right. This is bugging me…what am I missing?」
Kotarou: 「You’re not missing anything. I tried to come up with a good compromise for us and ended up choosing something a bit weird.」
Kotarou:「Honestly I’m not sure if I’ll enjoy it that much either.」
Kotarou: 「It’s only a finger after all. I’m not gonna get that much pleasure out of it.」
Kotori:「Mmmmmmmmmm.」
Kotarou: 「I can’t think of any other ideas.」
Kotori:「…f-fine. Go wash it.」
I smile on the inside and use the nearby garden hose to wash my hand.
Kotarou: 「Okay. Now suck hard. Try to move it in and out.」
Kotarou: 「And biting would hurt so make sure your tongue’s between it and your teeth.」
Kotori:「…there’s definitely…something wrong with this.」
Kotarou: 「No there’s not. What I really want is mouth-to-mouth but I’m settling for this.」
Kotarou: 「Trust me, Kotori.」
Kotori:「…」
She’s clearly sensing the impure desires lurking behind this request.
But Kotori’s no seductress, so she has no idea what it is.
Kotori:「…let’s try it.」
Kotori tightens up her face and puts her mouth around my finger.
Kotori licks me.
I am being licked by Kotori.
The sensation spreads throughout my body.
Kotarou:「Oooh…」
And then――
That minute of ecstasy swept me away.
Kotori:「…o-okay, done!」
Kotori pulls back after exactly sixty seconds.
Before I can do anything perverted with the saliva on my finger, she drags me over to the hose and washes it off.
Kotarou:「…damn.」
Kotori:「Indirect kisses weren’t part of the deal.」
Kotarou:「So you saw that coming.」
Kotori:「I knew that’s what you wanted. Too bad for you! I’ve already washed it off.」
Kotarou:「Yeah, that didn’t work out…」
I act disappointed, but I actually got a lot of pleasure out of that.
Yes, the act of licking my finger was none other than licking my manly desires.
(I will never forget…how that felt.)
The sensation of being sucked by a girl.
The knowledge that it was Kotori.
Kotori gazes at my face, still suspicious.
Kotarou:「Anyway, you should get changed. We need to go to school.」
Kotori:「Okaaay.」
We might just make it in time if she hurries…


#113

Cảnh nóng nhất trong REWRITE

Còn lại thì hãy để trí tưởng tượng… bay xa:yaoming:


#114

hả thấy nóng nóng có cảnh lúc shizuru còn nhỏ ah :run:
cơ mà lạc đề mất ròi :v


#115

nơi này có phải bàn về Rewrite đâu ,lộn chỗ rồi mầy bợn :yaoming:


#116

Theo thông tin mới nhất từ bác Min (3/10/2013) , sau khi Little Buster RF tvs kết thúc thì sẽ có Clannad (để tránh nhiều bạn bỏ xem LB mà chơi Clannad).
Hết.


#117

ờ :v


#118

26 tập thì còn dài…:thatvong:
BTW, không ai lập topic thảo luận anime LB! hết à?


#119

Dồn trong topic LB! thôi.


#120

topic đó còn để chữ mọi comment tính là spam đố tên nào dám vào trừ các bợn lâu năm