Vietnam Key Fan Forum

[Project] Little Busters! & Little Busters! ~Refrain~


#901

phần này coi hay quá, nhưng vẫn thích route komari trong ss1 nhất, sau đó là Rin :3


#902

Cho hỏi, Min drop bộ này rồi hả?


#903

Chưa nói nên được điều gì, nhưng tớ nghĩ là không drop đâu…


#904

máu sida nổi dậy nên làm chậm ấy mà , nhưng EX vẫn làm nhá
dự là EX xong trước RF


#905

Thấy nhóm sub hơi ảo nhưng sẽ ráng đợi.
Thế chừng nào có EX?


#906

Lót gạch ngồi đợi thôi, năm con ngựa hi vọng staf cưỡi ngựa cho nó nhanh


#907

staff bay bằng ruồi bạn ạ nên nhanh hay không thì không biết:bomb:


#908

biết đâu có bom đấy :smiley:


#909

Ruồi đâu rồi. thế cậu bay chậm ra sao mà để tên Nigeru phán như thế :v


#910

Nói chung là cứ ngồi chờ mỏi cổ lun ấy chứ, thấy niêm phong vô thời hạn thế này mà buồn não ruột…


#911

Thật ra là chờ hết nỗi nên đang xem của nhóm waya rùi @@!
Chắc đợi có bom thì xem lại :smiley: