Forum | Vietnam Key FanClub

Quy định box Other Anime - Manga - Novel

Box “Other Anime - Manga - Novel” là nơi thảo luận về bất kỳ tác phẩm nào trong lĩnh vực anime, manga, visual novel và light novel, ngoại trừ những tác phẩm thuộc phạm vi của box “Key Section.

Đây là các điều khoản cần lưu ý khi hoạt động trong box:

  • Mỗi tác phẩm cần thảo luận là một topic. Trường hợp không muốn lập một topic riêng mà chỉ thảo luận ngắn về một tác phẩm bất kỳ, xin sử dụng topic Thảo luận chung.
  • Đặt tên topic theo mẫu “[Prefix (tùy chọn loại hình của tác phẩm có trong các thẻ prefix đầu mẫu tạo topic)] + [Mùa anime (nếu là anime theo mùa, không cần đối với loại hình khác)] + Tên tác phẩm”.
    Ví dụ: [Anime][Fall 2012] Chūnibyō Demo Koi ga Shitai!
  • Trong mỗi topic cần có tối thiểu các nội dung sau: 1 tấm hình (có thể là official poster hay official commercial art), thông tin giới thiệu về tác phẩm như sản xuất, sơ lược nội dung (viết càng rõ ràng và đầy đủ càng tốt).
  • Nếu đã có sẵn một topic về tác phẩm nhưng khác loại hình bạn muốn thảo luận (ví dụ: một light novel đã có sẵn topic, nhưng bạn muốn thảo luận về chuyển thể anime đang chiếu của nó), xin đừng tạo topic mới mà hãy sử dụng topic sẵn có.
  • Ngoại trừ mod có toàn quyền tạo những topic thảo luận chung chung không theo mẫu sẵn, các thành viên khác bắt buộc làm theo các điều trên khi tạo topic mới.
  • Khi thảo luận, bất kỳ nội dung có thể tiết lộ trước phần lớn cốt truyện phải sử dụng thẻ “spoiler”. Không ra vẻ biết trước để tiết lộ lung tung nội dung gây ảnh hưởng đến người chưa xem/đọc.
  • Tuân thủ các qui tắc ứng xử cơ bản trong quá trình thảo luận.

Có hiệu lực từ ngày ban luật, ai vi phạm (đặc biệt là có thái độ không tốt khi thảo luận) xử phạt theo nội qui diễn đàn.

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.