Forum | Vietnam Key FanClub

Rewrite CGs + Desktop Backgrounds Pack [JPG][MediaFire]

Rewrite CG

Resolution: 1280x720

[CENTER]Download

Mirror[/CENTER]

Uploaded by Flynn

Mirror:
http://www.mediafire.com/?8dg5var7qd2vb6l

uhm, link die hết rồi. làm phiền up lại

Sẽ re-up trong 24 tiếng nữa.

Edit: Đã re-up xong.

cảm ơn bác ! mấy cái wallpaper đẹp quá :smiley:

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.