Vietnam Key Fan Forum

Rewrite Tranlation Checker (cần người check lỗi)


#1

Rewrite Tranlation Checker (cần người check lỗi)

Đầu tiên mọi người tải Java SE Development Kit 7u25 về cài đặt
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

Xong chạy file .bat để khởi động chương trình
File đính kèm dưới

Hiện giờ đang lỗi rất nhiều, nó check chia theo từng phần với line liền kề nhau, cứ cách dòng trắng thì nó quay lại

  • Số dấu // (hiện nó đếm luôn cả http://)
  • Số dấu < >

Mọi người xem thử nó bị gì không nhé để sửa một lượt


#2

Nếu nó đếm luôn cả http:// thì thử cho thêm điều kiện if(!text.subString(i-6,i-1).equals(“http”)) sau câu if(text.subString(i,i+2).equals("//")) xem nó còn check luôn cả http:// nữa không


#3

File đầu vào là gì vậy nhỉ? :smiley:


#4

.txt :slight_smile:


#5

Mình lại ko có file đấy nhưng lại có thời gian rảnh để check thì làm thế nào :hoi: