Forum | Vietnam Key FanClub

Rewrite Tranlation Checker (cần người check lỗi)

Rewrite Tranlation Checker (cần người check lỗi)

Đầu tiên mọi người tải Java SE Development Kit 7u25 về cài đặt
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

Xong chạy file .bat để khởi động chương trình
File đính kèm dưới

Hiện giờ đang lỗi rất nhiều, nó check chia theo từng phần với line liền kề nhau, cứ cách dòng trắng thì nó quay lại

  • Số dấu // (hiện nó đếm luôn cả http://)
  • Số dấu < >

Mọi người xem thử nó bị gì không nhé để sửa một lượt

Nếu nó đếm luôn cả http:// thì thử cho thêm điều kiện if(!text.subString(i-6,i-1).equals(“http”)) sau câu if(text.subString(i,i+2).equals("//")) xem nó còn check luôn cả http:// nữa không

File đầu vào là gì vậy nhỉ? :smiley:

.txt :slight_smile:

Mình lại ko có file đấy nhưng lại có thời gian rảnh để check thì làm thế nào :hoi:

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.