Vietnam Key Fan Forum

Tuyển nhân sự cho PJ CLANNAD - After Story - BR Remake của VNFS


#21

Thông tin chính thức là vẫn chỉ có 2 người làm :smiley:
Nhiều người cứ nghĩ OVA thì tách riêng ra nhỉ ???


#22

Xin làm cả tuần rồi mà chưa thấy bác Củ Nhân Sâm trả lời :thatvong:


#23

Cậu xin dịch hay gì?


#24

Thấy tuyển trans nên mình xin dịch thôi :fuko06: