Forum | Vietnam Key FanClub

Về ngôn ngữ mặc định "English"

Ngôn ngữ mặc định của forum đã được chuyển về “English”. Nguyên nhân do giao diện sử dụng hiện tại gây khó khăn cho việc tiếp cận (khung “chọn ngôn ngữ” hiển thị dưới dạng ẩn). Mặt khác đây cũng là thiết đặt phổ biến của các forum cùng chủ đề hiện nay, tăng tính quốc tế và chuyên nghiệp.

Forum đang trong giai đoạn thử nghiệm thiết kế mới, sau đó sẽ xem xét việc chuyển lại ngôn ngữ tùy ở mức khả dụng của giao diện. Trong thời gian này các thành viên vẫn có thể chuyển lại ngôn ngữ “Tiếng Việt” bằng cách ấn vào chữ “English (US)” ở thanh cuối trang.

Edit: đối với các thành viên đã đăng nhập và đang sử dụng “Tiếng Việt” sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Administrator: Minata Hatsune.

Mất cái notice đối với guest của ta rồi :fuuuuuuuuuuuuuuuuuuu:

đề nghị để cái bảng chọn eng/vie nó nhỏ lại chứ to chềnh ềnh như thế mất mỹ quan quá.

Với lại hiện tại nó đang không hoạt động thì để ẩn/bỏ nó đi

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.